Skuteczne oczyszczenie systemu kanałów korzeniowych i dezynfekcja - SWEEPS®

O sukcesie leczenie kanałowego może zadecydować jeden z jego najważniejszych elementów, jakim jest eradykacja zakażenia bakteryjnego systemu kanałów korzeniowych w zębie. Standardowe płukanie roztworami chemicznymi jest często niewystarczające do skutecznej dezynfekcji tych obszarów. Z pomocą przychodzi wówczas zastosowanie laserów stomatologicznych Er:YAG oraz technologii SWEEPS®.

 

Czym jest SWEEPS®?

Shock Wave Enhanced Emission Photoacoustic Streaming to opatentowana technologia, dostępna tylko w laserach firmy Fotona. Została ona stworzona, aby ułatwić dokładną dezynfekcję i oczyszczenie systemu kanałów korzeniowych.


Jak działa SWEEPS®

Dzięki laserom Er:YAG emitującym falę o długości 2940nm następuje aktywacja roztworów chemicznych światłem laserowym, która generuje potężną fotoakustyczną falę uderzeniową. Powstają w niej pęcherzyki, które przemieszczają się z prędkością kilkudziesięciu km/h. Dzięki temu fala szybko i skutecznie rozbija, a następnie wypłukuje biofilm w najgłębszych zakamarkach systemu korzeniowego przy ujemnym ciśnieniu wierzchołkowym. Efekty zastosowania technologii endo SWEEPS® to oczyszczenie i dezynfekcja nawet najmniejszych kanałów korzeniowych. Wyposażony w nią laser firmy Fotona może skrócić czas dotarcia do wierzchołka nawet do kilku minut!

grafika_sweeps.png

Jakie są korzyści wykorzystania technologii SWEEPS® dla pacjenta?

Laserowe leczenie zębów z wykorzystaniem technologii SWEEPS® to bezpieczna i mało inwazyjna metoda. Czas zabiegu może zostać dzięki niemu znacznie skrócony, a nieprzyjemne wibracje oraz dźwięk wiertła - wyeliminowane. Ogromną zaletą jest również zwiększona skuteczność leczenia, co zmniejsza ryzyko leczenia ponownego. Zmniejszony zostaje również ból i dyskomfort pooperacyjny. Nawet skomplikowane przypadki, które wydają się niemożliwe do opracowania, dzięki technologii SWEEPS® można opracować nawet do 15 minut!

Jakie są korzyści wykorzystania technologii SWEEPS® dla lekarza? 

Przede wszystkim laserowe leczenie endodontyczne przy wykorzystaniu technologii SWEEPS® ułatwia pracę, przebiega szybciej i skuteczniej. Jest to bardzo precyzyjna metoda, która umożliwia dokładne oczyszczenie wszystkich kanałów korzeniowych, nawet tych, które były wcześniej niewidoczne. Tę innowacyjną metodę wyróżnia również to, że wystarczy wprowadzić TIP do komory, bez konieczności oczyszczania każdego z kanałów z osobna - fala uderzeniowa dotrze do każdego z nich! Ogromną zaletą jest jednoczesne oczyszczenie i dezynfekcja, która przekłada się na skrócenie czasu trwania zabiegu.

Podsumowując SWEEPS® to:

  • Dokładne oczyszczenie kanałów korzeniowych i dezynfekcja
  • Łatwość pracy - wystarczy wprowadzić tip do komory
  • Brak konieczności oczyszczania oddzielnie każdego z kanałów 
  • Skrócenie czasu trwania zabiegu
  • Zwiększona skuteczność leczenia
  • Zmniejszony ból i dyskomfort pooperacyjny
  • Bezpieczna i mało inwazyjna metoda
  • Szansa na zachowanie zęba i uratowanie nawet najbardziej skomplikowanych przypadków reendo

]