WSPARCIE MARKETINGOWE

Oferujemy naszym klientom pomoc i wsparcie w zakresie promowania zakupionego urządzenia. Udostępniamy materiały marketingowe, takie jak ulotki dla pacjenta, plakaty. Cyklicznie publikujemy w prasie tradycyjnej artykuły opisujące możliwości urządzeń. Poprzez różne kanały social media pomagamy naszym klientom w budowaniu świadomości marki.