Innowacyjna technologia TwinLight™ w leczeniu ENDO

Innowacyjna technologia Fotona TwinLight™ łączy właściwości dwóch wzajemnie uzupełniających się laserów Er:YAG Nd:YAG w jednej terapii. To jedna z najbardziej skutecznych metod dezynfekcji kanału korzeniowego wraz z jego bocznymi odgałęzieniami. Jako jedyna usuwa aż 99,9% bakterii z całego systemu korzeniowego, eliminując w ten sposób ryzyko ponownego leczenia endodontycznego. 

Krok 1. Promieniowanie lasera Er:YAG wykorzystywane jest do wytworzenia fali uderzeniowej w roztworze oczyszczającym kanał korzeniowym. W rezultacie odgałęzienia boczne kanału zostają oczyszczone, a warstwa mazista zostaje całkowicie usunięta z kanalików zębinowych.

Krok 2. W drugim etapie wykorzystuje się laser Nd:YAG w celu odkażenia ścian kanału korzeniowego. Ze względu na głęboką penetrację lasera Nd:YAG, ściany systemu korzeniowego zostają oczyszczone nawet na głębokości wynoszącej 1000 μm. Podczas tego etapu zabiegu istotną rolę odgrywa wysoka wartość szczytowa mocy lasera Nd:YAG, która indukuje maksymalną temperaturę impulsu, niezbędną do całkowitej eliminacji bakterii.

 

 

Przeczytaj artykuły: 

Lek. dent. Marcin Nowosielski Kiedy przyszłość spotyka się z przeszłością - lasery Er:YAG Nd:YAG w Endodoncji

Dr Selma Camargo Przeciwbakteryjne działanie laserów w leczeniu endodontycznym

Giovanni Olivi, MD, DDS Laser Use in Endodontics: Evolution from Direct Laser Irradiation to Laser-Activated Irrigation

Dr n. med. Jugoslav Jovanovic Leczenie endodontyczne Leczenie endodontyczne z wykorzystaniem impulsowego lasera Nd:YAG

Biuletyn kliniczny Leczenie endodontyczne przy użyciu metody PIPS®